Datuak babesteko delegatuaren izenak eta harremanetarako datuak

Otxandioko Udala, helbidea/harremanetarako bideak

Lege testua

BIZTANLEEN UDAL-ERROLDA

Helburua Biztanleen erroldaren udal-kudeaketa. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, estatistikako erakundeen (INEren) irizpideen eta Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.

Hartzaileak

Eskumena duten hirugarren erakunde publikoei datu pertsonalak lagatzea aurreikusita dago; esate baterako, Estatistikako Institutu Nazionala, EUSTAT edo beste administrazio publiko batzuk, hala nola Bizkaiko Foru Aldundia, udalak eta mankomunitateak.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

Adingabeak

Adingabearen guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularrak datu pertsonalak lehen adierazitako helburuetarako tratatzeko baimena ematen du.

SARREREN ETA IRTEEREN ERREGISTROA

Helburua Agirien sarreraren eta irteeraren erregistroa kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.

Hartzaileak

Arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei datuak lagatzea aurreikusita dago.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

HIRIGINTZAREN KUDEAKETA

Helburua Hirigintzako espedienteak erregistratzea, kudeatzea eta jarraipena egitea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.

Hartzaileak

Arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei datuak lagatzea aurreikusita dago; esate baterako, Bizkaiko Foru Aldundia.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

HERRITARREN HARREMANAK

Helburua Herritarren eskabideen arretari buruzko espedienteak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.

Hartzaileak

Arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei datuak lagatzea aurreikusita dago.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

ERABILTZAILEEN ADMINISTRAZIOA

Helburua Administrazio elektronikoaren arloko udal-kudeaketarako sistema informatikoko erabiltzaileak kudeatzea. Datuak langileek erakunde publikoarekin egindako jarduera administratibo loteslea garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean segurtasuneko eskema nazionala ezartzean segurtasuna arautzen duen legeriaren arabera.
Legitimazioa

Administrazio elektronikoa (Administrazio Publikoetako Prozedura Administratibo Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea).

Hartzaileak

Datu pertsonalak arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei lagatzea aurreikusita dago.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

TASEN ETA ZERGEN KUDEAKETA

Helburua Udal-ordainarazpenak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Udal eta zerga arloko eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.

Hartzaileak

Datu pertsonalak zergen arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie, baita honako hauexei ere: banku-erakundeak (helbideratutako tributuak kobratzeko eta bahiturak kudeatzeko), GSIN (zorrak dituzten zergadunen soldata bahitzeko lantokia eskatzeko), Ogasun eta Administrazio Publikoko Ministerioaren menpe dagoen Katastroko Zuzendaritza Nagusia (KZN), INEM, erakunde pribatuak, Jabetza Erregistroa eta Bizkaiko Katastroa.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

Jatorria

Datuak zergen arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuetatik arakatu ahal izango dira.

Adingabeak

Adingabearen guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularrak datu pertsonalak lehen adierazitako helburuetarako tratatzeko baimena ematen du.

HORNIKUNTZARAKO ETA GARBIKETARAKO UDAL-ZERBITZUA

Helburua Hornikuntza eta garbiketa publikorako udal-zerbitzuak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Udal eta zerga arloko eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.

Hartzaileak

Datuen lagapenak ez daude aurreikusita.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

IZATEZKO BIKOTEEN UDAL-ERREGISTROA

Helburua Izatezko Bikoteen Udal Erregistroa kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Izatezko Bikoteak arautzen dituen 2/2003 Legea eta prozedura administratibo erkidea arautzen duen legeria.

Hartzaileak

Datuak Euskadiko Administrazio Orokorrari jakinarazi ahal izango zaizkio, Izatezko Bikoteak arautzen dituen 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

ZIURTAGIRIEN KUDEAKETA

Helburua Ondasunei buruzko ziurtagiriak kudeatzea, katastroari buruzko arautegian xedatutakoaren arabera. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Bizkaiko Lurralde Historikoko Higiezinen Foru Katastroari buruzko maiatzaren 18ko 3/2016 FORU-ARAUA.

Hartzaileak

Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazi ahal izango zaizkio, Bizkaiko Lurralde Historikoko Higiezinen Foru Katastroari buruzko maiatzaren 18ko 3/2016 FORU-ARAUAREN arabera.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

HIRUGARRENEN ERREGISTROA

Helburua Hirugarrenen datuak edota agiriak aurkezteko eskabideak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Administrazio Publikoetako Prozedura Administratibo Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea.

Hartzaileak

Datuen lagapenak ez daude aurreikusita.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

EZKONTZA ZIBILAK

Helburua Ezkontza zibilak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Kode Zibila eta Alkateek ezkontza zibila baimentzeko daukaten ahalmenari dagokionez Kode Zibila aldatzen duen abenduaren 23ko 35/1994 Legea.

Hartzaileak

Datuak Justizia Ministerioaren menpe dagoen Erregistro Zibilari jakinaraziko zaizkio.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

LAN-POLTSA

Helburua Lan-poltsa kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legea.

Hartzaileak

Datuak funtzio publikoaren arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

KULTURAREN ETA KIROLAREN KUDEAKETA

Helburua Laguntzak, bekak, diru-laguntzak, sariak, eremu kulturalen lagapenak, kulturako zein kiroletako zerbitzuetako altak eta udal-artxiboko kontsultak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea.

Hartzaileak

Datuak arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie; esate baterako, Eusko Jaurlaritza.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

INGURUMENAREN KUDEAKETA

Helburua Ingurumeneko salaketak eta zaratak neurtzeko eskabideak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta ezarri beharreko tokiko gainerako arautegi sektoriala.

Hartzaileak

Datuak arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie; esate baterako, Eusko Jaurlaritza.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

HERRITARREN SEGURTASUNA

Helburua Salaketak, erreklamazioak, baimenak eta herritarren segurtasunarekin lotutako txostenen zein atestatuen eskabideak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta ezarri beharreko tokiko gainerako arautegi sektoriala.

Hartzaileak

Datuak epaileei, fiskalei, epaitegiei eta estatuko segurtasun-indarrei jakinarazi ahal izango zaizkie.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

GIZARTE-EKINTZA

Helburua Gizarte-laguntzekin lotutako eskabideak eta espedienteak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea eta Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea.

Hartzaileak

Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, Behargintzari edota laneratzeko enpresa pribatuei jakinarazi ahal izango zaizkie.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

ZERBITZU OROKORRAK

Helburua Zerbitzu orokorrak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.
Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta ezarri beharreko tokiko gainerako arautegi sektoriala.

Hartzaileak

Datuen lagapenak ez daude aurreikusita.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

GIZA BALIABIDEAK

Helburua Langileak, nomina, langileen prestakuntza, administrazio publikoetako langileen aldeko gizarte-ekintza, langileen igoera, oposizioak, lehiaketak eta laneko arriskuaren prebentzioa kudeatzea. Datuak lan, estatutu edo funtzio arloko harreman juridikoak dirauen bitartean tratatuko dira kasuan-kasuan, eta tratamenduaren ondorioz sortutako erantzukizun juridikoak blokeatuko dira. Ondoren, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeria hartuko da kontuan (Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea).
Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legea.

Hartzaileak

Datuak honako hauexei jakinarazi ahal izango zaizkie: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa, banku-erakundeak, BFA (PFEZ), Elkarkidetza eta Eusko Jaurlaritza.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

FAKTUREN KONTABILITATEKO ERREGISTROA

Helburua Faktura elektronikoen sarrerarako gune orokorraren bidez modu automatikoan edo paperezko fakturako zenbait daturen eskurapenaren bitartez jasotako fakturen idatzoharra egitea; kontabilitateko bulegoak jasotako fakturak balioztatzea; fakturak organo kudeatzaileei eurei banatzea izapide-unitateen bitartez, hala badagokio, fakturaren jaulkitzaileak egindako zerbitzugintzaren edo ondasun-entregaren araberako prozedura bideratzeko eta betebeharraren aitortzarako espedientearekin lotutako gainerako jarduketak abian jartzeko; eta fakturak ordaintzeko orduan dagoen berankortasuna kontrolatzea. Datuak kontabilitateko erregistroak gordetzeko arauen arabera gordeko dira sei urtez, gutxienez, eta kontabilitateko erantzukizunen preskripzio-epean (Bizkaiko toki-erakundeetako kontabilitatearen esparru arautzailea onartzeko asmoz Bizkaiko Foru Aldundiak uztailaren 28an emandako FORU-DEKRETUA).
Legitimazioa

Sektore publikoan fakturen kontabilitateko erregistroa sortzeko eta faktura elektronikoa bultzatzeko abenduaren 27ko 25/2013 Legea.

Hartzaileak

Datuak honako hauexei jakinarazi ahal izango zaizkie: fakturen kontabilitateko erregistroak sortu dituzten administrazio publikoetako organo kudeatzaileak, fakturak onartzeko eta betebeharraren aitortzarako espedienteak bideratzeko; Zerga Administrazioko Estatu Agentzia, zergen zein fakturen arloko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko; eta Kontuen Auzitegia zein Autonomia Erkidegoen Kanpoko Kontrolerako Organoak, organo horiek eskatuta, administrazio publikoetako goragoko fiskalizazio-organo moduan dituzten eginkizunak garatzeko.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

TOPAKETA BIRTUALAK

Helburua Topaketa birtualak ordezkaritza-eginkizunen arabera kudeatzea. Saioa amaitutakoan ezabatuko dira datuak.
Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.

Hartzaileak

Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazi ahal izango zaizkio.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

HERRITARREN PARTAIDETZA

Helburua

Herritarrek tokiko administrazioan duten partaidetza kudeatzea. Datuak partaidetza-prozesua amaitutakoan ezabatuko dira, betiere, egindako kontsulta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70. bis artikuluaren arabera araututako prozesuaren ondorioz sortzen ez bada eta kontsultagatik sortutako ondorio juridikoak hedatzen ez baditu.
Ostean, ondare historikoari buruzko legeriaren arabera gorde ahal izango dira (Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.

Hartzaileak

Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari jakinarazi ahal izango zaizkio.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

KALEZAINDU

Helburua

Kalezainduko gorabeherak kudeatzea. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean gordeko dira; eta, ostean, ondare historikoari buruzko legeriaren arabera (Euskal Ondare Kulturalari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta ezarri beharreko tokiko gainerako arautegi sektoriala.

Hartzaileak

Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari eta Bizkaiko beste toki-erakunde batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

GAZTEBIZZ

Helburua

Gaztebizzko web ataria, sare sozialak eta erabiltzaileak kudeatzea. Erabiltzaileak zerbitzuan bertan borondatezko baja hartzean duenean edo zerbitzua bera amaitzen denean ezabatuko dira proiektuarekin lotutako web atarian eta sare sozialetan dauden datuak.

Legitimazioa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.

Hartzaileak

Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari eta Bizkaiko beste toki-erakunde batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie, baita sare sozialetako eta web atariko erabiltzaileei ere.

Eskubideak

Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du. Horretarako, udalaren helbidera jakinarazpen idatzia eta bere nortasunaren egiaztagiria bidali edo korporazioko egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen izapide elektronikoa egiten hasi besterik ez du. Era berean, datuen babesaren arloko eskumena daukan Kontrol Agintaritzaren tutoretza arakatzeko eskubidea ere izango du.

Jardueren erregistroa

BIZTANLEEN UDAL-ERROLDA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Biztanleen erroldaren udal-kudeaketa.
Interesdunen kategorien deskribapena

Erroldatutako pertsonak.

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN/IFZ, posta-helbidea / e-posta, telefonoa, sinadura/aztarna, irudia, bestelakoak: alta eta bajako data; hauteskundeko identifikazio-zenbakia, eskaera-mota
 • Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiako datuak, jaiotze-eguna, jaiotze-tokia, adina, sexua, nazionaltasuna, ama-hizkuntza
 • Datu akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak
 • Inguruabar sozialak: lizentziak, baimenak, jabetzak eta ondasunak
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • INE
 • EUSTAT
 • Beste administrazio publiko batzuk: BFA, udalak, mankomunitateak
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak

Gutxienez, 100 urte (Idazkariordetzaren 2015eko martxoaren 16ko Ebazpena, Estatistikako Institutu Nazionalaren Presidentetzaren eta Autonomia Erkidegoekin eta Toki Erakundeekin Gaitasunak Koordinatzeko Zuzendaritza Nagusiaren 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpena -udalei udal-errolda kudeatzeko jarraibide teknikoak ematekoa- argitaratzen duena). Gero, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuko dira (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

SARRERA ETA IRTEERAKO ERREGISTROA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Dokumentuen sarrerako eta irteerako erregistroa kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena

Edozein euskarritan dokumentuak bidaltzen edo jasotzen dituzten eta interesdun diren pertsona fisikoak

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: NAN, izena eta abizenak, helbidea, bestelakoak: gaia, eguna eta ordua, dokumentuaren deskribapena
 • Inguruabar sozialak: dokumentuaren hizkuntza
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Eskumena duten administrazio publikoak.
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta gorde egingo dira, tratamenduaren ondorioz izan daitezkeen erantzukizun juridikoen arabera, eta Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea betez

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

HIRIGINTZAKO KUDEAKETA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Hirigintzako espedienteak erregistratzea, kudeatzea eta jarraipena egitea.
Interesdunen kategorien deskribapena

Herritarrak eta eskatzaileak

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea eta e-posta), telefonoa/faxa, e-posta, bestelakoak: eskabidea eta kontsulta, data
 • Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, lizentziak, baimenak, bestelakoak: kokapena/ kokalekua/ katastroko erreferentzia, makineria, ibilgailuaren datuak
 • Enplegua: lanpostua.
 • Akademikoak eta profesionalak: elkarte edo elkargo profesionaletako kide izatea, bestelakoak: elkargokide-zenbakia
 • Informazio komertziala: jarduerak eta negozioak, bestelakoak: izen komertziala, aurkeztutako dokumentazioa, obrari buruzko datuak eta/edo eskatutako proiektu edo erabilera
 • Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, bestelakoak: ordaintzeko modua
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Beste administrazio publiko batzuk: Foru-aldundia, dagozkion eskumenen barruan.
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta, gero, Euskal Kultura Ondarearen Legea beteko da (7/1990 Legea).

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

HERRITARREKIKO HARREMANAK

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Herritarren eskaerez arduratzeko espedienteak kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena

Eskatzaileak

Herritarrak eta egoiliarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izena eta abizenak, NAN, helbidea, telefonoa, sinadura, e-posta, erregistro-zenbaki pertsonala, bestelakoak: eskaera, mota, gaia eta dokumentuaren deskribapena, eguna eta ordua, espedientearen datuak, hizkuntza
 • Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga-kenkarien datuak, zergak
 • Transakzioak: kaltetutakoak emandako ondasunak eta zerbitzuak, kaltetutakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta

Ez da aurkitu

Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, eta, gero, Euskal Kultura Ondarearen Legea beteko da (7/1990 Legea).

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

ERABILTZAILEEN ADMINISTRAZIOA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Administrazio elektronikoaren esparruko udal-kudeaketako sistema informatikoko erabiltzaileak kudeatzea Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira.
Interesdunen kategorien deskribapena

Sistemaren erabiltzaileak

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izena eta abizenak, helbidea, e-posta, erregistroko zenbaki pertsonala, sinadura elektronikoa, bestelakoak: erabiltzaile-kodea, ordua eta eguna
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Beste administrazio publiko batzuk.
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak

Administrazio-jardueran, datuak tratatuko dira, langileek erakunde publikoarekin lotura duten bitartean. Gero, Segurtasuneko Eskema Nazionala ezarri, eta barne-segurtasuneko parametroak beteko dira.

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

TASAK ETA ZERGAK KUDEATZEA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Udal-exakzioak kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala
 • Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta ondasunak, lizentziak, baimenak, bestelakoak: eskriturak, dokumentu publikoak, katastroko erreferentzia, kokapena eta jabetzen erabilera
 • Informazio komertziala: jarduerak eta negozioak, ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, zerga-kenkarien datuak, zergak
 • Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak
 • Arau-hausteak: administraziokoak (9/2005 Foru Araua, tokiko ogasunena)
 • Datu-kategoria bereziak: osasuna (desgaitasun-maila trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga kudeatzeko eta udal-txartelak jaulkitzeko)
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Banku-erakundeak (helbideratutako zergak kobratzea, enbargoak nahitaezko diru-bilketaren aldian)
 • INSS (lantokia eskatzea zorrak dituzten hartzekodunen soldata enbargatzeko)
 • Katastroaren Zuzendaritza Nagusia
 • INEM
 • Beste enpresa pribatu batzuk
 • Jabetza-erregistroa
 • Bizkaiko katastroa
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

HORNIDURA ETA GARBIKETAKO UDAL ZERBITZUA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Hornidura eta garbiketa publikoari lotutako udal-zerbitzuak kudeatzea Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak ezarritako eskumenen esparruan
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala
 • Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta ondasunak, bestelakoak: polizako datuak
 • Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, bestelakoak: ordaintzeko modua eta kontzeptua
 • Arau-hausteak: administraziokoak (9/2005 Foru Araua, tokiko ogasunena)
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Ez da aurkitu
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

IZATEZKO BIKOTEEN UDAL ERREGISTROA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Izatezko bikoteen udal-erregistroa kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala
 • Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiako datuak, jaiotze-eguna, jaiotze-tokia, nazionaltasuna
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Euskadiko Administrazio Orokorra (Izatezko bikoteak arautzen dituen 2/2003 Legea)
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

ZIURTAGIRIEN KUDEAKETA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Ondasunen ziurtagiriak kudeatzea
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala
 • Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak
 • Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, bestelakoak: ordaintzeko modua / azalpena
 • Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Bizkaiko Foru Aldundia: Katastroa.
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

HIRUGARRENEN ERREGISTROA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Hirugarrenek prozedurara dokumentazioa eta/edo datuak sartzeko eskabideak kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala, bestelakoak: Aurkeztutako dokumentu-mota
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Ez da aurkitu
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

EZKONTZA ZIBILAK

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Ezkontza zibilak kudeatzea
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala
 • Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiakoa, jaiotze-eguna eta -tokia, nazionaltasuna, bestelakoak: ezkontzaren eguna eta ordua
 • Inguruabar sozialak: lizentziak, baimenak
 • Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak.
 • Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Erregistro zibila (Justizia Ministerioa)
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Espedientea amaitzea dagokion udal-agintaritzak ebazpena emanda (20/2011 Legea, uztailaren 21ekoa, Erregistro Zibilarena)
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

LAN POLTSA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Lan-poltsa kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala
 • Ezaugarri pertsonalak: jaiotze-data
 • Akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak, esperientzia profesionala
 • Enpleguari buruzko xehetasuna: Lanpostua
 • Datu-kategoria bereziak: osasuna
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Auzian eskumena duten bestelako administrazio publikoak.
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak

Lan-poltsen iraupena. Eskumena duen administrazioaren ebazpena Gero, Euskal Kultura Ondarearen Legea beteko da (7/1990 Legea)

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

KULTURA ETA KIROLAREN KUDEAKETA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Laguntzak, bekak, diru-laguntzak eta sariak kudeatzea, kulturarako espazioak lagatzea, kultura- eta kirol-zerbitzuetan alta egitea eta udal-artxiboan kontsultatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala, bestelakoak: data eta ordua
 • Ezaugarri pertsonalak: jaiotze-data, adina, sexua
 • Inguruabar pertsonalak: zaletasunak eta bizitzeko modua, jabetzak eta ondasunak, bestelakoak: eskatutako espazioaren erabilerak
 • Informazio komertziala: sorkuntza artistikoak, literarioak, zientifikoak edo teknikoak, bestelakoak: deialdia, proiektua
 • Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak. Bestelakoak: zenbatekoa.
 • Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak.
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Auzian eskumena duten bestelako administrazio publikoak: Eusko Jaurlaritza
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

INGURUMENAREN KUDEAKETA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Ingurumeneko salaketak eta zarata neurtzeko eskaerak kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, erregistroko zenbaki pertsonala, bestelakoak: data eta ordua
 • Inguruabar sozialak: bestelakoak, salatutako gertakaria
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Auzian eskumena duten bestelako administrazio publikoak (Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Saila)
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

HERRITARREN SEGURTASUNA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Herri-segurtasunari lotuta egindako salaketak, erreklamazioak, baimenak eta txosten- eta atestatu-eskaerak kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Eskatzaileak eta lege-ordezkariak
 • Herritarrak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, irudia, erregistroko zenbaki pertsonala, bestelakoak: matrikula
 • Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, lizentziak, baimenak, bestelakoak: salatutako gertaera, lekua eta data, kaltea eta haren ebaluazio ekonomikoa, erreklamazioa, armari buruzko datuak
 • Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak.
 • Transakzioak: konpentsazioak / kalte-ordainak.
 • Arau-hausteak: administraziokoak
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Epaileak, fiskalak eta auzitegiak
 • Estatuaren segurtasun-indarrak
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

GIZARTE EKINTZA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Laguntza sozialei buruzko eskaerak eta espedienteak kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena

Eskatzaileak eta lege-ordezkariak

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), Gizarte Segurantzako zenbakia, sinadura elektronikoa, telefonoa, sinadura, irudia
 • Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiakoa, sexua, jaiotze-data, hizkuntza, nazionaltasuna
 • Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta ondasunak, kluben edo elkarteen kide izatea, bestelakoak: erroldatze-data, bestelakoak: baliabide pertsonalak
 • Akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak, esperientzia profesionala
 • Enpleguari buruzko xehetasunak: Langilearen historia, lanpostua, lanbidea, bestelakoak: Kontratu-mota
 • Ekonomia eta finantzakoak: sarrerak, errentak, inbertsioak ondare-ondasunak, bankuko datuak, nominako datu ekonomikoak, subsidioak, mozkinak, zerga-kenkarien datuak, zergak, pentsio-planak, erretiroa, kredituak, maileguak, abalak
 • Transakzioak: kaltetuak jasotako ondasunak eta zerbitzuak, bestelakoak: eskatutako eta jasotako laguntza-mota, data, eskaeraren/espedientearen egoera
 • Datu-kategoria bereziak: osasuna, generoko indarkeria
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • BFA
 • Eusko Jaurlaritza
 • Behargintza
 • Laneratze-arloko enpresa pribatuak
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

ZERBITZU OROKORRAK

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Zerbitzu orokorren kudeaketa.
Interesdunen kategorien deskribapena

Eskatzaileak eta lege-ordezkariak

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura
 • Inguruabar sozialak: jabetzak eta ondasunak, lizentziak eta baimenak, bestelakoak: gorabeherak udal-azpiegituretan duen eraginari buruzko datuak
 • Informazio komertziala: jarduerak eta negozioak, lizentzia komertzialak, bestelakoak: sozietateari buruzko datuak
 • Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak, bestelakoak: ordaintzeko modua
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Ez da aurkitu
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

GIZA BALIABIDEAK

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Langileen kudeaketa, nominaren kudeaketa, langileen prestakuntza, administrazio publikoetako langileen aldeko gizarte-ekintza, langileen sustapena, oposizioak eta lehiaketak; lan-arriskuen prebentzioa.
Interesdunen kategorien deskribapena

Korporazioko langileak eta kargu publikoak

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, erregistroko zenbaki pertsonala, Gizarte Segurantzako /mutuako zenbakia, irudia / ahotsa
 • Ezaugarri pertsonalak: egoera zibila, familiako datuak, jaiotze-eguna, jaiotze-tokia, adina, sexua, nazionaltasuna, ama-hizkuntza
 • Datu akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak, ikasle-historia, lan-esperientzia, elkargo edo elkarte profesionaletako kide izatea
 • Enpleguaren xehetasunak: kidegoa/eskala, kategoria/maila, lanpostua, ekonomikoak ez diren nominako datuak, langilearen historia
 • Ekonomia eta finantzakoak: sarrerak, errentak, kredituak, maileguak, abalak, bankuko datuak, pentsio-planak, erretiroa, nominako datu ekonomikoak, zerga-kenkarien datuak, zergak, aseguruak, subsidioak, mozkinak, kredituen historia
 • Transakzioak: konpentsazioak, kalte-ordainak.
 • Arau-hausteak: administraziokoak (Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989)
 • Datu-kategoria bereziak: osasuna, sindikatu bateko kide izatea
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra
 • Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala
 • Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoa
 • Banku-erakundeak
 • BFA (PFEZ)
 • Elkarkidetza
 • Eusko Jaurlaritza
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Lan-, estatutu- edo funtzionario-esparruko harreman juridikoaren iraupena, dagokiona, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

FAKTUREN KONTABILITATEKO ERREGISTROA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Jasotako fakturak idaztea, faktura elektronikoen sarrera-gune nagusian automatikoki jasota, edo paperezko fakturako datu jakin batzuk hartuta; kontabilitateko bulegoak jasotako fakturak balioestea; unitate izapidegileen bidez organo kudeatzaileei banatzea, hala badagokio, prozedura izapidetu ditzaten, faktura jaulki zuenak egindako zerbitzuarekin edo aurkeztutako ondasunarekin bat etorrita, eta betebeharra onartzeko espedienteari lotutako gainerako jarduerak egin ditzaten; eta fakturak ordaintzeko berankortasuna kontrolatzea, faktura elektronikoa bultzatzeko eta sektore publikoan fakturen kontabilitateko erregistroa sortzeko abenduaren 27ko 25/2013 Legearen arabera.
Interesdunen kategorien deskribapena

Udalaren/Mankomunitatearen organo kudeatzaileei bidalitako fakturetako hirugarrenak

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa/faxa, erregistroko zenbaki pertsonala
 • Datu akademikoak eta profesionalak: bestelakoak: jaulkitzailea, hornitzailea, IFK, URL
 • Ekonomia eta finantzakoak: bankuko datuak.
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Fakturen kontabilitateko erregistroak sortutako administrazio publikoetako organo kudeatzaileei datuak jakinaraztea, berrespena eman, eta betebeharra onartzeko espedienteak izapidetu ditzaten.
 • Zerga- eta fakturazio-betebeharrak betetzen diren egiaztatzen duen Zerga Administrazioko Estatuko Agenda
 • Kontuen Auzitegia eta autonomia-erkidegoen kanpoko kontrolerako organoak, organo horiek eskatuta, administrazio publikoetako fiskalizazioko organo gorenak diren aldetik dagozkien zereginak garatzeko
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena, kontabilitateko erregistroak gutxienez sei urtez gordetzeko arauak betez, eta kontabilitateko erantzukizunen preskripzio-epean (Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 28ko 139(2015 Foru Dekretua, Bizkaiko toki-erakundeen kontabilitateko arau-esparrua onartzen duena)
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

TOPAKETA BIRTUALAK

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Topaketa birtualen kudeaketa.
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Erabiltzaileak
 • Udalaren ordezkariak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, irudia, erabiltzailea, bestelakoak: sare sozialetako profila
 • Ezaugarri pertsonalak: adina, sexua
 • Transakzioak: Kaltetutakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak.
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Bizkaiko Foru Aldundia.
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Topaketa birtualaren amaiera (Pendiente analizar si se realizan copias de respaldo o se integran en otras plataformas.)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

HERRITARREN PARTE HARTZEA

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Herritarrek Toki Administrazioan duten parte-hartzea kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena

Udalerrian erroldatutako pertsonak

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, irudia, erabiltzailea.
 • Ezaugarri pertsonalak: adina, sexua
 • Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak.
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Bizkaiko Foru Aldundia.
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Parte hartzeko prozesua amaitzean (Planteatutako kontsultaren ondorio juridikoak aztertu gabe daude, Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 70.bis artikuluari jarraiki araututako prozesu bat den neurrian).
 • Gero, 50 urtetik, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

KALEZAINDU

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Kalezaindu gorabeherak kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena

Eskatzaileak eta lege-ordezkariak

Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, sinadura, irudia, erabiltzailea, bestelakoak: kokapen geografikoa
 • Ezaugarri pertsonalak: adina, sexua
 • Transakzioak: kaltetutakoak jasotako ondasunak eta zerbitzuak.
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Bizkaiko Foru Aldundia
 • Bizkaiko beste udal batzuk
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak
 • Ondorio horretarako prozedurarik sortuz gero, administrazioko espedienteak bizirik izandako iraupena + tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen aurreko blokeoa.
 • Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)
Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.

GAZTEBIZZ

KATEGORIA IDENTIFIKAZIOA
Tratamenduaren helburuak Web ataria, sare sozialak eta Gaztebizzeko erabiltzaileak kudeatzea.
Interesdunen kategorien deskribapena
 • Sare sozialen Gaztebizz atariko erabiltzaileak
 • Atariaren kudeatzaileak
Datu pertsonalen kategoriak
 • Identifikazioa: izen-abizenak, NAN, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, irudia/ahotsa, bestelakoak: erabiltzailea edo profila.
 • Ezaugarri pertsonalak: Jaiotze-data eta -tokia, erabiltzailearen sexua, nazionaltasuna
 • Inguruabar sozialak: Zein elkartetako kide den
Datu pertsonalen berri jasoko duten edo emango duten hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barnean hartuta
 • Sare sozialen eta web atariaren erabiltzaileak
 • Bizkaiko Foru Aldundia
 • Bizkaiko udalak
Ahal denean, datuen kategoria desberdinak ezabatzeko aurreikusi diren epeak

Erabiltzaileak bere borondatez baja egiten badu edo web atariaren zerbitzua eta proiektuari lotutako sare sozialen zerbitzua amaitzen badira, datuak ezabatu egingo dira

Ahal denean, segurtasuneko neurri teknikoen eta antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuak xedatutakoari jarraiki.