Landa lurreko OHZ- Katastro dokumentuen bidalketa

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Katastro dokumentuaren igorpena prozedura beti hasiko da instantzia bidez, interesatua izanez dagokion eskaeraren bidez egiten duena. Behin eskaera jasota, katastro administrazioak egiaztatuko du eskaera baliozkoa den eta datu guztiak beteta badaude eta zuzenak badira. Horrela ez bada, zuzenketari ekingo zaio. Ezinezkoa izatekotan prozedura artxibatu egingo da. Behin aurrekoa egiaztatuta – eta zuzendua, beharrezkoa izatekotan- administrazioak interesatuari katastro egiaztagiria edo fitxa teknikoa igorriko dizkio aldez aurretik dagozkion tasak ordainduta daudelarik.Fitxa teknikoak honako datu hauek ditu:• Identifikazio eta egoera datuak• Lurraren datu fisiko eta ekonomikoak• Eraikuntzaren datu fisiko eta ekonomikoak• Erabilera edo xedea• Balio fiskalak• Datu juridikoak• Krokis mugatuaOndasun Higiezin gaineko Zergaren baldintza orokor eta pribatuak kontsultatzeko dagokion Udal Ordenantza Fiskala aplikatuko da. Existitzen ez bada, ordezkatzeko Ondasun Higiezinen ekainaren 30ko 9/1989 FORU NORMA aplikatuko da.Honako prozedura hau landa lurreko ondasun higiezinen titularrak diren pertsona fisiko zein juridikoei zuzenduta dago.

Dokumentazioa

  • Besteak

Legezko informazioa

Espainiar konstituzioa 1978Abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa, Euskadiko Autonomi EstatutuaEkainaren 22ko 11/2007 legea, herritarren atzipen elektronikoa zerbitzu publikoetara.Azaroaren 26ko 30/1992 legea, administrazio publikoen erregimen juridikoa eta administrazio prozedura komuna.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organiko , norberaren datuen datu babesekoa.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organikoaren Garapen Araudia gainditzen den Errege Legearengatik, norberaren datuen datu babesekoa.Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko lege markoa eta araudia:Maiatzaren 30ko 3/1989 legea, Harmonizazio, Koordinazio eta Zerga Kolaboraziokoa.Maiatzen 22ko 12/2002 lege honengatik onesten da Kontzertu Ekonomikoa Euskal Autonomia Erkidegoarekin.Martxoaren 10ko 2/2005 Foru Norma Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributuen Lege OrokorraUztailaren 21ko 112/2009 Bizkaiko Aldundiko Foru Dekretua,Bizkaiko Lurralde Historikoen tributuak Foru Dekretu tributuak kudeatzeagatik gainditzen dena. Abenduaren 27ko 215/2005 Dekretu Forala, honengatik Bizkaiko Lurralde Historikoen Bilketa Arautegia gainditzen da.Abenduaren 16ko 9/2005 Foru Norma,Ogasun Lokalekoak.Ekainaren 30ko 9/1989 Foru Dekretua, Ondasun Higiezinen gaineko ZergarenaMaiatzaren 22ko 77/1990 Foru Dekretua, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren katastro kudeaketarako gainditu diren behin-behineko normak.

Oharrak

Izapide hau hainbat kanalen bidez egin daiteke.

www.otxandio.net webgunean bitarteko telematikoak erabiliz bidera dezakezu.

Plaza Nagusia, 1, 48210 Otxandion kokatutako udal bulegoetan ere bidera dezakezu. Bertan dagokion inprimakia bete eta «Dokumentazioa» fitxan eskatzen den dokumentuak aurkeztu beharko dira.

Zalantzarik badaukazu edo informazio gehiago eskuratu nahi baduzu, deitu Otxandio Udaleko telefono honetara: 94 545 00 20

Bideratze elektronikoko sistemari buruzko zalantzarik izatekotan, deitu 900 840 250 doako telefono zenbakira BiscayTIKeko Herritarrentzako Arreta Zentroarekin harremanetan jartzeko.