Fakturen aurkezpena

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Fakturen aurkezpena dagokion zerga administraziora zerga baten deklarazio-kitapen baten existentziaren menpekoa da. Gainera Zerga honek nahitaezko zergadunei faktura konkretuak erantsitako dokumentu bezala ematera eskatu beharko die, era honetan administrazioak deklaratutako informazioa aipatutako fakturen egitate zergapegarriarekin(-ekin) alderatu ahal izango d(it)u. Fakturen aurkezpena zerga zehatz batzuen gestiora lotutako betebehar bat da, besteak beste garraiobide zehatz batzuen zerga bereziaren gestiora, non fakturen aurkezpena ez du dagokion garraiobidearen erosketaren zenbatekoa aditzera emateko baino beste helbururik. Horrela, fakturen aurkezpena pertsona fisiko eta juridikoei zuzenduta dago. Pertsona juridikoei dagokienez esan beharra dago Euskal Herriko Lurralde Historikoko hiru Diputazio Foralek fakturen gestiorako erreminta bera dutela, “ef4ktur” izeneko softwarea. Honako software honen berezitasuna enpresa aktibitate dela eta nahitaez fakturak igorri behar duen edonork dohainik deskargatu dezakeela da. Beraz zerga konkretu baten kitapen epean dabilen nahitaezko zergadunak goian aipaturiko softwarea erabili beharko du fakturen eransketarako.Programa hau fakturen gestiorako erreminta bat da, izan ere fakturak software beretik sortu eta igorri eta aurkezteko aukera ematen baitu. Doakoa izatean eta gainera Euskal Herriko hiru probintziek sustatzean, ziur asko fakturak aurkezteko nahitaezko zergadunek erabiliko duten erremintatzat finkatuko da.Honako gidaliburu honek ez du prozedura administratibo bat garatzen baizik eta zenbait zergen gestiorako prozeduren ikuspegi osagarri bat.

Dokumentazioa

  • Besteak
  • Faktura telematikoa

Legezko informazioa

Espainiar konstituzioa 1978Abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa, Euskadiko Autonomi EstatutuaEkainaren 22ko 11/2007 legea, herritarren atzipen elektronikoa zerbitzu publikoetara.Azaroaren 26ko 30/1992 legea, administrazio publikoen erregimen juridikoa eta administrazio prozedura komuna.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organiko , norberaren datuen datu babesekoa.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organikoaren Garapen Araudia gainditzen den Errege Legearengatik, norberaren datuen datu babesekoa.Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko lege markoa eta araudia:3/1989 legea, maiatzaren 30koa, Harmonizazio, Koordinazio eta Zerga Kolaboraziokoa.Maiatzaren 23ko 12/2002 legea, Euskal Autonomi Erkidegoko kontzertu ekonomikoa onartzen duena.Martxoaren 10ko 2/2005 Foru Norma, martxoaren 10koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributuen Lege Orokorra.Uztailaren 21ko 112/2009 Bizkaiko Aldundiko Foru Dekretua,Bizkaiko Lurralde Historikoen tributuak Foru Dekretu tributuak kudeatzeagatik gainditzen dena.Abenduko 27ko 215/2005 Dekretu Forala, honengatik Bizkaiko Lurralde Historikoen Bilketa Arautegia gainditzen da. Abenduaren 16ko 9/2005 Foru Norma, Ogasun Lokaletakoak.TMIZren Udal Ordenantza Fiskal erreguladoreak

Oharrak

Izapide hau hainbat kanalen bidez egin daiteke.

www.otxandio.net webgunean bitarteko telematikoak erabiliz bidera dezakezu.

Plaza Nagusia, 1, 48210 Otxandion kokatutako udal bulegoetan ere bidera dezakezu. Bertan dagokion inprimakia bete eta «Dokumentazioa» fitxan eskatzen den dokumentuak aurkeztu beharko dira.

Zalantzarik badaukazu edo informazio gehiago eskuratu nahi baduzu, deitu Otxandio Udaleko telefono honetara: 94 545 00 20

Bideratze elektronikoko sistemari buruzko zalantzarik izatekotan, deitu 900 840 250 doako telefono zenbakira BiscayTIKeko Herritarrentzako Arreta Zentroarekin harremanetan jartzeko.