Ordainketen gerorapen edo zatikapen eskaera

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Ordainketen gerorapen edo zatikapen eskaera prozedura zerga ordaindu behar duenaren instantziara behartuta dago. Hau da, zerga-administrazioak behartuta daudenen artean tributuaren ordainketa geroratzeko edo zatikatzeko prerrogatiba bat aurkezten die beraien egungo egoera ekonomikoak ordainketa galarazten badie.Martxoaren 10ko 2/2005 Foru Normako 63. Artikuluko Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributuen Lege Orokorrak lehen auzialdian erregulatzen du eta Abenduaren 27ko 215/2005 LEGE FORALEKO 21. artikulua eta hurregoengaitik Bizkaiko Lurralde Historikoen Bilketa Arautegia gainditzen da bere aplikazioa praktikan jartzeko.10ko 2/2005 Foru Normaren 63. artikuluak lehenesten du zeintzuk diren tributu geroragarriak edo zatikagarriak eta zeintzuk ez: “ borondatezko edo betearazle epean dauden zerga zorrak erregelamenduz finkatuta dauden terminoetan geroratu edo zatikatuak izan daitezke eta nahitaezko zergaren eskaera izanda, beraien egoera ekonomiko-finantzieroak galarazten dienean, , egoera iragankorrean, ordainketak ezarritako epeetan egin beharko dituzte.”“Zerga zorrak ezin izango dira geroratu edo zatikatu baldin eta hauen ordainarazpenak efektu tinbredunen bidez egitea, eta baita jokoaren gaineko zerga deribatuak ere.”Eskaera epeari buruz, beti izango da zordunaren enbargatutako ondasunak besterentzeko izateko akordioaren jakinarazpena egin aurretik (Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergabilketari buruzko Araudiko 21.3. artikulua).Eskaera denboran eta forman erregistratua dagoela zerga bilketako erregistrora igorriko du, zeinak 2 hilabeteko epean ebatzi beharko da prozedura tramitatzeko.

Dokumentazioa

  • Besteak
  • Abalaren dokumentua

Legezko informazioa

Espainiar konstituzioa 1978Abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa, Euskadiko Autonomi EstatutuaEkainaren 22ko 11/2007 legea, herritarren atzipen elektronikoa zerbitzu publikoetara.Azaroaren 26ko 30/1992 legea, administrazio publikoen erregimen juridikoa eta administrazio prozedura komuna.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organiko , norberaren datuen datu babesekoa.Abenduaren 13ko 15/1999 lege organikoaren Garapen Araudia gainditzen den Errege Legearengatik, norberaren datuen datu babesekoa.Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko lege markoa eta araudia:Maiatzaren 30ko 3/1989 legea, Harmonizazio, Koordinazio eta Zerga Kolaboraziokoa.Maiatzaren 23ko 12/2002 legea, Euskal Autonomi Erkidegoko kontzertu ekonomikoa onartzen duena. Martxoaren 10ko 2/2005 Foru Norma, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tributuen Lege Orokorra. Uztailaren 21ko 112/2009 Bizkaiko Aldundiko Foru Dekretua,Bizkaiko Lurralde Historikoen tributuak Foru Dekretu tributuak kudeatzeagatik gainditzen dena. Abenduaren 27ko 215/2005 Dekretu Forala, honengatik Bizkaiko Lurralde Historikoen Bilketa Arautegia gainditzen da.Abenduaren 16ko, 9/2005 Foru Norma,Ogasun Lokalena.Aplikagarriak diren udaletxeko ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau hainbat kanalen bidez egin daiteke.

www.otxandio.net webgunean bitarteko telematikoak erabiliz bidera dezakezu.

Plaza Nagusia, 1, 48210 Otxandion kokatutako udal bulegoetan ere bidera dezakezu. Bertan dagokion inprimakia bete eta «Dokumentazioa» fitxan eskatzen den dokumentuak aurkeztu beharko dira.

Zalantzarik badaukazu edo informazio gehiago eskuratu nahi baduzu, deitu Otxandio Udaleko telefono honetara: 94 545 00 20

Bideratze elektronikoko sistemari buruzko zalantzarik izatekotan, deitu 900 840 250 doako telefono zenbakira BiscayTIKeko Herritarrentzako Arreta Zentroarekin harremanetan jartzeko.