Administrari laguntzaile bat kontratatzeko hautaketa prozesua

“Lanean trebatzeko lan kontratuaren” bidez, langabezian dauden pertsonak lanaldi osoan eta 12 hilabetez, gehienez ere legez 24 hileko eperaino luzatu daitekeena kontratatzeko, hautaketa prozesua arautzea dute helburu oinarri hauek.

Izen-emateko prozedura

Eskatzaileek behean argitaratuta dagoen inprimakia (eskaera-orria) bete eta sinatu beharko dute eta eskatutako dokumentazioarekin (*) batera e-mailez bidez administrazioa.otxandio@bizkaia.org helbidera bidali.

(*) Bidali beharreko dokumentazioa

  • NAN
  • LANBIDEn iskribatuta egotearen agiria
  • Ikasketa titulua (Administraziokudeaketako Erdi Mailako Heziketa Zikloa)
  • Euskara
  • Prestakuntza osagarria